żywa Wiara

tagiZOBACZ WSZYSTKIE

Szukany tag: Stary Testament

Proroctwo królowej Saby

Proroctwo królowej Saby

rok wydania: 2022

Zamieszczone w tej książce proroctwa spisano i zestawiono z wielu różnych dzieł zawier ... stawiając to, co zapisano w tych proroctwach, z tym wszystkim, co dzieje się wokół nas.

Po co czytać Stary Testament?

Po co czytać Stary Testament?

Autor konferencji odpowiada na pytanie dotyczące zasadności czytania Starego Testamentu. Pr ... rzekonują słuchacza, że lektura Starego Testamentu nic nie straciła na swojej aktualności.

Jak czytać Stary Testament?

Jak czytać Stary Testament?

Autor konferencji odpowiada na pytanie w jaki sposób należy czytać Stary Testament i podaje nam 11 składników dobrego smaku Pisma Starego Testamentu.

Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej

Termin: 2020-10-10 Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie

Celem Diecezjalnego Studium Biblijnego jest pogłębienie znajomości Pisma św. i duchowa formacja biblijna. Adresowane jest do osób świeckich i konsekrowanych (siostry zakonne, bracia zakonni).