żywa Wiara

KALENDARIUM WYDARZEŃZOBACZ WSZYSTKIE

SPOTKANIE - bliskość, która leczy... Sesja rekolekcyjno - warsztatowa (bibliodrama)

Prowadzący: Ks. Tomasz Knop

Dla kogo: Sesja ma charakter otwarty i przeznaczona jest zarówno dla osób świeckich jak i konsekrowanych.

Data: 2019.09.06 - 2019.09.08

Godzina: 18:00

Miejscowość: NAŁĘCZÓW

Ulica: ul.B.Prusa 28

Miejsce wydarzenia: Dom Rekolekcyjny Kurii Metropolitalnej Lubelskiej

Opłaty: Koszt udziału: 250zł

Telefon: 731 045 821

E-mail: dom.rekolekcyjny.naleczow@diecezja.lublin.pl

Strona internetowa: jabluszko.kuria.lublin.pl

Dzięki spotkaniu z drugim człowiekiem odkrywamy siebie w pełni, dowiadujemy się, kim jesteśmy naprawdę. Możemy przejrzeć się w nim jak w lustrze, zobaczyć nasze mocne i słabe strony. Odkryć swoją kobiecość i męskość. Przekonać się o wartości swojej i innych.

Na warsztatach dowiemy się m.in.:

› o tym, że żeby owocnie żyć, potrzebne jest prawdziwe spotkanie z Bogiem, drugim człowiekiem i z sobą samym;

› o procesie, w wyniku którego drugi człowiek, obcy staje się bliski;

› o tym, czy inność oddziela od drugiego człowieka, czy wręcz przeciwnie.

Bibliodrama stwarza przestrzeń zgłębiania tekstu biblijnego, w której możemy utożsamić się z postaciami i sytuacjami biblijnymi – by doświadczyć leczącej mocy Słowa Bożego. Poprzez pracę w grupie oraz trwanie na modlitwie, możemy odkrywać fascynujący sposób czytania Pisma Świętego. To droga, na której wzrastamy w wierze i odkrywamy bogactwo naszych osobowości. Proces, w którym lepiej poznajemy siebie samych, pogłębiamy więzi z innymi oraz podejmujemy refleksje nad tym, jaki jest prawdziwy obraz Pana Boga. Poprzez interakcje w grupie uczestników możemy także zobaczyć głębszy sens naszych życiowych doświadczeń.

Sesję poprowadzi: ks. Tomasz Knop – kapłan archidiecezji częstochowskiej, teolog duchowości, wykładowca, kierownik duchowy, rekolekcjonista, bibliodramatysta, psychodramatysta, psychoterapeuta (więcej: www.pomoc-duchowa.pl)