żywa Wiara

KALENDARIUM WYDARZEŃZOBACZ WSZYSTKIE

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Prowadzący: Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców

Dla kogo: dla przedsiębiorców, pracodawców i ludzi biznesu

Data: 2019.03.08 - 2019.03.10

Godzina: 17:00

Miejscowość: Gródek nad Dunajcem

Ulica: Gródek nad Dunajcem 153

Miejsce wydarzenia: 33-318 Gródek nad Dunajcem

Zakwaterowanie: Centrum Formacyjno-Rekolekcyjne Diecezji Tarnowskiej ARKA

Opłaty: 350 zł

E-mail: talent@sercanie.pl

Strona internetowa: https://duszpasterstwotalent.pl/rekolekcje-wielkopostne-w-grodku/

Temat rekolekcji: "Kapitalistyczne" cnoty w szkole Ewangelii
Styl życia dzisiejszego świata skłania nas coraz wyraźniej do pytania się o wartości, które my chrześcijanie nazywamy cnotami. Okazuje się, że nie wystarcza ustalenie ceny rzeczom - trzeba jeszcze nadać im wartość. To samo dotyczy człowieka, który w swoim działaniu potrzebuje tego, co wartościowe, czyli cnotliwe. Okazuje się, że bardzo potrzebuje dzisiaj zwłaszcza cnót, o których mówi się w kapitalizmie: zapału, pracowitości, oszczędności, kreatywności itd. Warto zapytać się, czy ten kapitalizm duchowy ma oparcie w Ewangelii i jak Ewangelia go formuje.

Prowadzący: ks. Krzysztof Królikowski
Kapłan diecezji tarnowskiej. Od 2014 r. dziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie (UPJPII). W latach 1996–2009 wykładał teologię w Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie, a od 1997 r. wykłada teologię dogmatyczną w Wydziale Teologicznym w Tarnowie. Od 2010 r. wykładowca mariologii w Instytucie Maryjno-Kolbiańskim „Kolbianum” w Niepokalanowie. Członek Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, Towarzystwa Teologów Dogmatyków, Polskiego Towarzystwa Teologicznego Oddział w Tarnowie, członek zwyczajny Międzynarodowej Papieskiej Akademii Maryjnej w Rzymie. Konsultor Komisji Nauki i Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.