żywa Wiara

KALENDARIUM WYDARZEŃZOBACZ WSZYSTKIE

Miejcie odwagę żyć dla miłości! Rekolekcje dla zakochanych i poszukujących miłości oparte na koncepcji miłości św. Jana Pawła II

Prowadzący: ks. Bogdan Pawłowski, rektor sanktuarium w Ratowie

Data: 2016.02.26 - 2016.02.28

Godzina: 00:00

Miejscowość: Ratowo 58

Ulica: Ratowo 58, 06-540 Radzanów

Miejsce wydarzenia: Radzanów

Strona internetowa: www.sanktuarium-ratowo.pl

Miejcie odwagę żyć dla miłości. Pod takim hasłem w ostatni weekend odbędą się rekolekcje dla osób zakochanych i poszukujących miłości, których program został oparty na koncepcji miłości św. Jana Pawła II. Poprowadzi je rektor ratowskiego sanktuarium a zarazem promotor Bractwa św. Antoniego, ks. Bogdan Pawłowski.
Luty nieodłącznie kojarzy się z tzw. walentynkami, świętem zakochanych, którego korzenie wywodzą się od legendy związanej z postacią św. Walentego. Można ten czas przeżywać na różne sposoby, jako okazję do okazania ciepła bliskiej osobie, lub bardziej duchowo - jako czas zajrzenia w głąb siebie, zadania pytania, czym jest prawdziwa miłość, w jaki sposób chrześcijanin powinien wzrastać w miłości do żony, męża, dziewczyny, chłopaka czy też jak świadomie poszukiwać ukochanej osoby.
Program rekolekcji został oparty na koncepcji miłości św. Jana Pawła II, którą odnajdujemy w różnych okresach jego działalności kaznodziejskiej i twórczości literackiej zarówno przed jak i po wstąpieniu na tron Piotrowy.
Zaproszenie na rekolekcje zostało skierowane zarówno do osób zakochanych, pozostających w związkach, jak też osób, które poszukują swej drugiej połowy. Nie zaplanowaliśmy również żadnych ograniczeń wiekowych, bowiem pragnienie miłości jest najważniejszym pragnieniem każdego człowieka, natomiast koncepcja miłości zawarta w nauczaniu św. Jana Pawła II, w szczególności w katechezach o ludzkiej miłości i teologii ciała, jest tak bogata, że zarówno osoby przeżywające różne doświadczenia miłości, jak i te, które aktualnie doświadczają jej braku mogą czerpać z niej owoce.
Formuła rekolekcji została nakreślona dość szeroko, by mogli z niej skorzystać wszyscy poszukujący odpowiedzi na pytanie, czym jest miłość do bliskiej osoby, jak jej szukać i właściwie przeżywać. Jak bowiem podkreślał św. Jan Paweł II, miłość jest najwspanialszym i najbardziej niezwykłym darem, który Bóg przekazał człowiekowi, jest fundamentem życia człowieka pochodzącym od Boga, a jednocześnie dzięki swej sile jest doświadczeniem najtrudniejszym, wymagającym od człowieka postawy złożenia dla drugiego człowieka bezinteresownego daru z samego siebie, ze swych słabości, egoizmów, wad. Dlatego też życie dla miłości wymaga od chrześcijanina przede wszystkim postawy odwagi.
"Czasem ludzkie istnienie wydaje się za krótkie dla miłości. Kiedy indziej jest jednak odwrotnie: miłość ludzka wydaje się za krótka w stosunku do istnienia - a może raczej za płytka. W każdym razie, każdy człowiek ma do dyspozycji jakieś istnienie i jakąś miłość, jak z tego uczynić sensowny całokształt?" – pytał św. Jan Paweł II jeszcze jako Karol Wojtyła w dramacie „Przed sklepem Jubilera”. To pytanie powracało w różnych odsłonach i znaczeniach w działalności literackiej oraz duszpasterskiej papieża i to właśnie ono będzie głównym drogowskazem dla rozważań tajemnicy miłości kobiety i mężczyzny, które będą tematem rekolekcji w ratowskim sanktuarium.
W programie rekolekcji przewidziano Eucharystie, sakrament pokuty, adoracje Najświętszego Sakramentu, konferencje ogólne, konferencje i rozmowy dedykowane oddzielnie osobom pozostającym w związkach i osobom, które poszukują swej drugiej połowy, indywidualne rozmowy a także warsztaty z komunikacji interpersonalnej poświęcone relacjom oraz sposobom wyrażania uczuć. Główne założenia programowe opierają się na kilku założeniach, którym wiele uwagi poświęcał św. Jan Paweł II: miłość jako fundament pochodzący od Boga, droga do miłości, definicja miłości, niebezpieczeństwa płynące ze źle pojmowanej miłości, miłość jako twórcza siła przekraczająca granice, miłość a codzienność.
Rekolekcje rozpoczną się w piątek 26 lutego o godz. 18.00 kolacją zawiązującą wspólnotę, a zakończą obiadem w niedzielę 28 lutego.
Organizatorem jest Bractwo św. Antoniego. Bliższe informacje dostępne są na stronie www.sanktuarium-ratowo.pl lub pod adresem mailowym bractwo@sanktuarium-ratowo.pl
Serdecznie zapraszamy!