żywa Wiara

KALENDARIUM WYDARZEŃZOBACZ WSZYSTKIE

Rekolekcje dla studentów

Prowadzący: O. Konrad Małys OSB

Dla kogo: Dla studentów

Data: 2015.08.03 - 2015.08.08

Godzina: 17:00

Miejscowość: Kraków - Tyniec

Ulica: ul. Benedyktyńska 37 30-398 Kraków

Miejsce wydarzenia: Benedyktyński Instytut Kultury Chronić dobro

Opłaty: 300 zł (opłata obejmuje udział oraz pobyt wraz z wyżywieniem)

Telefon: 12 688 54 50

E-mail: rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Strona internetowa: www.kultura.benedyktyni.com

Jan Paweł II zauważył kiedyś, że młodość ma w sobie jakąś niezwykłą głębię: jest w niej jakby bezpośrednie, wyjątkowe odniesienie do tego momentu, gdy człowiek był szczęśliwy jako „świeżo” stworzony przez Boga i gdy otwierała się przed nim cała historia, w której wiele miało zależeć od niego samego. Rekolekcje zmierzają w kierunku refleksji nad swoim wnętrzem: kim jestem i co naprawdę dzieje się we mnie? Jaki jest mój obraz Boga – ten wyniesiony z domu i ten, o którym mówi mi moje własne, osobiste doświadczenie? Na ile stanowię o swoim życiu z wewnętrzną pewnością, że idę właściwą ścieżką i na ile siły, które wkładam w życie, nie ulegają rozproszeniu? Czy jesteśmy światem ludzi ciekawych, niepowtarzalnych, czy też przywdziewamy maski?

Św. Benedykt nie daje tanich odpowiedzi – budzi poczucie sensu i piękna duchowej walki, prawdziwych zmagań o kształt człowieczeństwa. Uczy też metod tej walki, by mogła być zwycięska. Postaramy się zaczerpnąć z jego doświadczenia.

O. Konrad Małys OSB

– studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r.; z zamiłowania liturgista. Pracował w wydawnictwie Tyniec, w latach 2000–2006 pełnił funkcję mistrza nowicjatu. Był także wizytatorem Kongregacji Niepokalanego Poczęcia SS. Benedyktynek Mniszek w Polsce. W latach 2013-2015 Przeor Administrator opactwa. Obecnie mistrz nowicjatu.