żywa Wiara

KALENDARIUM WYDARZEŃZOBACZ WSZYSTKIE

Modlitwa Jezusowa z Maryją

Prowadzący: o. Wojciech Nowak SJ.

Dla kogo: Dla każdego

Data: 2016.05.16 - 2016.05.21

Godzina: 00:00

Miejscowość: Kalisz

Ulica: ul. Stawiszyńska 2, 62-800 Kalisz

Miejsce wydarzenia: Dom Formacji Duchowej Księży Jezuitów w Kaliszu

Osoba kontaktowa: Dorota Szóstak

Telefon: (62) 764 50 97

E-mail: pzszym@wp.pl

Strona internetowa: www.dfdkalisz.jezuici.pl

Maryja podczas Zwiastowania jako pierwsza usłyszała Imię, jakie będzie nosił Wcielony Syn Boży i przyjęła Go w tym Imieniu. Zanim został poczęty w Jej łonie, poczęła Go w swoim sercu poprzez wiarę. Maryja jest „drogą”, poprzez którą Jednorodzony Syn Boży przyszedł na ziemię.

Jest też wzorem przyjmowania łaski Pana: «Niech mi się stanie według twego słowa» (Łk 1, 38). Pozwoliła kształtować się i prowadzić Duchowi Świętemu, by Jezus mógł wzrastać, a Ona się umniejszać (por. J 3, 30 ). Modlitwa Jezusowa, tj. przyjmowanie i powierzanie się Imieniu Jezus, to pozwolenie Bogu kształtowania nas na wzór Maryi, by Chrystus stał się życiem w nas. Podczas rekolekcji, które będą intensywnym czasem modlitwy, będziemy podążać drogą Maryi i uczyć się od Niej drogi do Jezusa i czynienia przestrzeni dla Pana w naszych sercach i w naszym życiu. Zob. także: www. modlitwa-jezusowa.pl. Zaprasza o. Wojciech Nowak SJ.

Rekolekcje odbywają się w milczeniu. Zapewniamy stołeczki i poduszki do medytacji. Można będzie także modlić się w pozycji siedzącej na krześle. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą luźnego stroju do ćwiczeń lub dresu. Liczba miejsc ograniczona.