żywa Wiara

KALENDARIUM WYDARZEŃZOBACZ WSZYSTKIE

Rekolekcje dla narzeczonych

Prowadzący: Księża Jezuici

Dla kogo: Dla narzeczonych

Data: 2016.12.09 - 2016.12.11

Godzina: 17:30

Miejscowość: Kalisz

Ulica: ul. Stawiszyńska 2, 62-800 Kalisz

Miejsce wydarzenia: Dom Formacji Duchowej Księży Jezuitów w Kaliszu

Osoba kontaktowa: Dorota Szóstak

Telefon: (62) 764 50 97

E-mail: pzszym@wp.pl

Strona internetowa: www.dfdkalisz.jezuici.pl

Celem rekolekcji przygotowujących do przyjęcia sakramentu małżeństwa, opracowanych przez ruch Spotkań Małżeńskich, jest stworzenie możliwości lepszego poznania się osób planujących wspólną drogę przez całe życie, jak również poznanie podstawowych zagadnień z zakresu nauki Kościoła o małżeństwie i rodzinie. Dzięki pracy warsztatowej w parach, uczestnicy mają możliwość bardziej wnikliwego przyjrzenia się własnym cechom osobowości, postawom życiowych i oczekiwaniom, a także ustalenia wspólnej hierarchii ważności spraw w życiu.

Rekolekcje są czasem odkrywania i formułowania odpowiedzi na pytanie, czym jest miłość i sakrament małżeństwa oraz jaką rolę odgrywa wiara w kształtowaniu wzajemnej relacji. Uczestnicy uczą się także zasad komunikacji, rozwiązywania konfliktów oraz budowania autonomii w związku.
Rekolekcje przeznaczone są zarówno dla narzeczonych jak i par „chodzących” ze sobą, ale poważnie myślących o małżeństwie. Aktywnie spędzony weekend pozwala parom przyjrzeć się, na ile plany wspólnego życia małżeńskiego są właściwe i dojrzałe. Zajęcia prowadzone są przez trzy pary małżeńskie i kapłana.
Rekolekcje spełniają wymagania Kościoła w zakresie katechez przedmałżeńskich, a ich uczestnicy uzyskują zaświadczenia o odbyciu kursu przedmałżeńskiego.
Program nie uwzględnia trzech wizyt w parafialnej poradni rodzinnej, do których zobowiązani są narzeczeni. Zazwyczaj, ze względu na znaczną liczbę zgłaszających się do poradni, spotkania te należy umawiać nie później niż na 3-4 miesiące przed planowanym terminem ślubu.
Rekolekcje rozpoczynają się w piątek o godz. 17:30 i kończą w niedzielę o godz. 15.30.
Obowiązuje uczestnictwo w całym programie.