żywa Wiara

KALENDARIUM WYDARZEŃZOBACZ WSZYSTKIE

Szkoła Animatora (5 spotkanie)

Prowadzący: Katolicka Odnowa w Duchu Świętym

Dla kogo: Dla każdego

Data: 2015.03.07 - 2015.03.08

Godzina: 00:00

Miejscowość: Dobre Miasto

Ulica: Orła Białego 30 Dobre Miasto 11-040

Miejsce wydarzenia: Ośrodek Rekolekcyjne Źródło Jakuba

Osoba kontaktowa: Ks.Marcin Wrzos

Telefon: 504329638, 89 615 14 47

E-mail: warmia@warmia.odnowa.org

Strona internetowa: www.warmia.odnowa.org/

Rekolekcje "Szkoła Animatora"

Rekolekcje "Szkoła Animatora" są kontynuacją podstawowej formacji dla uczestników grup Odnowy. Łącznie z wcześniejszymi etapami formacji, rekolekcje te przygotowują do bardziej owocnego odprawienia Ćwiczeń Ignacjańskich prowadzonych przez Księży Jezuitów. (Są to rekolekcje, a nie "szkoła", w której zdobywa się jakąś wiedzę, jednak zachowujemy tradycyjną nazwę, ponieważ podstawowe treści i dynamika pozostają nie zmienione od początku prowadzenia "Szkoły Animatora"). Są one dwuletnim programem formacyjnym dla wszystkich pragnących pogłębić swe życie duchowe, a szczególnie dla osób pragnących duchowo przygotować się do podejmowania różnego rodzaju posługi w grupie modlitewnej, czy też apostolstwa w świecie.

"Szkoła Animatora" łączy w sobie formację intelektualną i duchową. Formacja duchowa wprowadza na drogę "drugiego nawrócenia", polegającego na stałej przemianie człowieka, który umiera dla siebie, a otwiera się na zbawcze działanie Chrystusa. Formacja intelektualna jest wprowadzeniem w istotne treści dotyczące Odnowy w Duchu Świętym, roli animatora, sposobów pracy w grupie.

Na rekolekcje "Szkoła Animatora" przyjmowane są osoby, które przeszły etap podstawowego uzdrowienia wewnętrznego, czyli m.in. uczestniczyły w rekolekcjach "Uzdrowienie wspomnień" (wskazane jest, aby również w "Akceptacji siebie") oraz przeszły kilkuletnią formację w grupie modlitewnej - od czasu ich uczestniczenia w REO minęło nie mniej niż pełne 2 lata. Wymagany wiek to ukończone 20 lat.

Spotkania w ramach "Szkoły Animatora" odbywają się raz w miesiącu przez dwa lata, wyłączając okres wakacji. Są to zazwyczaj pierwsze weekendy miesiąca, choć bywają i inne. Program rozpoczyna się za każdym razem w sobotę o godz. 8.00 (można przyjechać w piątek wieczorem - uprzedzając o tym!), a kończy w niedzielę ok. godz. 12.30.

Poza tym w programie "Szkoły" przewidziana jest "praktyka" - posługa jako animator na tygodniowych rekolekcjach REO (w domu rekolekcyjnym) oraz odprawienie, po II roku "Szkoły", Ćwiczeń Ignacjańskich indywidualno-grupowych prowadzonych przez Centrum Formacji "Wieczernik", a także zalecany jest udział w weekendach formacyjnych: O Spotkaniu Modlitewnym, O Posłudze Prorockiej oraz w rekolekcjach o rozeznawaniu

PRZECZYTAJ ZANIM PRZYJEDZIESZ
Wszystkie weekendy zaczynają się w sobotę o 8.00 (chyba że podano inaczej). Zjazd najpóźniej do 7.30.
Osoby spóźniające się na rekolekcje i weekendy nie będą przyjmowane !
Istnieje możliwość przyjazdu w piątek (na weekendy) po uprzednim zgłoszeniu do ks. Marcina Wrzosa.
Na weekendy i rekolekcje przywozimy ze sobą Pismo św.(Stary i Nowy Testament).
Zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych bez łazienek (łazienki na korytarzach).
Istnieje możliwość pobrania pościeli za odpłatnością (10zł, ewentualnie przywozimy swoją).
W Domu poruszamy się w zmienionym obuwiu.
Uczestnicy rekolekcji i weekendów podejmują dyżury (służby) związane z posiłkami i porządkami w Domu.
Na rekolekcje przyjeżdżamy po Sakramencie Pokuty i Pojednania (jeśli to możliwe).