żywa Wiara

KALENDARIUM WYDARZEŃZOBACZ WSZYSTKIE

Podróż do siebie — warsztaty rozwoju osobistego

Prowadzący: Urszula Lesicka, o. Szymon Hiżycki OSB

Dla kogo: Dla każdego

Data: 2015.02.09 - 2015.02.13

Godzina: 17:00

Miejscowość: Kraków - Tyniec

Ulica: ul. Benedyktyńska 37 30-398 Kraków

Miejsce wydarzenia: Benedyktyński Instytut Kultury Chronić dobro

Opłaty: 500 zł + opłata za pobyt

Telefon: 12 688 54 50

E-mail: rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Strona internetowa: instytut.benedyktyni.com/podroz-do-siebie-warsztaty-rozwoju-osobistego/

Zarys tematu:

Warsztaty rozwoju osobistego stwarzają okazję do spotkania z samym sobą, także wobec drugiego człowieka, grupy. Zajęcia stanowić będą okazję do przyjrzenia się swoim doznaniom, uczuciom, myślom, jak również sposobom reagowania i działania.

Na zajęciach stworzymy bezpieczną przestrzeń, w której znajdzie się miejsce na doświadczenie, wymianę myśli, przyswajanie nowej wiedzy, pracę z ciałem i wyobraźnią, a także własną ekspresję twórczą. Każdego dnia będziemy uczyć się wyrabiania większej wrażliwości na samych siebie, innych ludzi i otaczający świat. Będziemy rozwijać umiejętności relaksowania się, skupiania uwagi, świadomości i percepcji — przytomnego przeżywania danej nam chwili. Są one kluczem do pełniejszego, bardziej samoświadomego i zdrowego życia. Zapraszam w tę fascynującą i pełną emocji podróż do siebie.

Uwaga: warsztat nie jest terapią grupową ani jej nie zastępuje.
Adresaci

osoby zainteresowane własnym rozwojem
osoby pragnące poszerzać samoświadomość
osoby chcące przyjrzeć się sobie w kontekście interpersonalnym (ja i drugi człowiek, ja w grupie)
osoby chcące nabyć nową psychologiczną wiedzę i umiejętności.