żywa Wiara

KALENDARIUM WYDARZEŃZOBACZ WSZYSTKIE

Medytacje „Drabina do raju”

Prowadzący: o. Szymon Hiżycki OSB

Dla kogo: Wszyscy, którzy chcą spędzić kilka dni w klasztorze w ciszy na modlitwie, refleksji i wspólnym czytaniu Pisma Świętego.

Data: 2015.10.15 - 2015.10.18

Godzina: 17:00

Miejscowość: Kraków - Tyniec

Ulica: ul. Benedyktyńska 37 30-398 Kraków

Miejsce wydarzenia: Benedyktyński Instytut Kultury Chronić dobro

Opłaty: od 325 zł w zależności od rodzaju pokoju

Telefon: 12 688 54 50

E-mail: rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Strona internetowa: instytut.benedyktyni.com/medytacje-nad-ksiega-rodzaju/

Drabina do raju to tytuł jednego z klasycznych dzieł duchowości pióra św. Jana Klimaka. Doświadczony mnich dzieli się w nim swoimi doświadczeniami i przemyśleniami o problemach życia duchowego. W ciągu kolejnych czterech spotkań w Tyńcu chcemy wspólnie wejść na ścieżki Ojców Pustyni, aby ostatecznie odnaleźć swoją własną drabinę do raju. Integralnym elementem każdego z czterech spotkań będzie nauka i praktyka największego skarbu Ojców: modlitwy Jezusowej.

„Osiem złych myśli” – wraz z Ewagriuszem z Pontu przyjrzymy się ośmiu fałszywym sposobom oglądania świata, które prowadzić mogą do rozminięcia się z Bogiem i bliźnimi.
„Na szczeblach modlitwy” – Ojcowie z wielkim naciskiem podkreślali, że modlitwa jest sprawą fundamentalną dla każdego człowieka. Czy jest to możliwe także dzisiaj? To spotkanie nie dla duchowych orłów, ale dla tych wszystkich, którzy chcą znowu zacząć się modlić.
„Święci na nasze czasy” – Ojcowie Pustyni, pierwsi mnisi, w opowiadających o nich apoftegmatach jawią się zadziwiająco świeżo, naturalnie, to ludzie z krwi i kości, prawdziwi święci na nasze czasy, pełni miłosierdzia i współczucia. Warto zaprzyjaźnić się z nimi.
„Sztuka samotności” – skarb milczenia. Trudno nam wytrwać dzisiaj w samotności, nie potrafimy docenić milczenia. I choć podświadomie za nimi tęsknimy, to jednak nie radzimy sobie, gdy mamy okazję z nich skorzystać. Jeśli warto uczyć się od kogoś, to od mistrzów. Ojcowie Pustyni znakomicie wprowadzą nas w sztukę samotności i pomogą nam docenić skarb milczenia.

o. Szymon Hiżycki OSB
– doktor teologii. Studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Miłośnik literatury klasycznej i Ojców Kościoła. Pełnił funkcję opiekuna ministrantów oraz duszpasterza akademickiego. Był pracownikiem Wydawnictwa Tyniec i bibliotekarzem opactwa. W latach 2013-2015 pełnił funkcję mistrza nowicjatu i rektora studiów. Od stycznia 2015 pełni urząd opata.