żywa Wiara

Kalendarium wydarzeńZOBACZ WSZYSTKIE

Kalendarium wydarzeń

Sytuacje konfliktowe w szkole - sesja w Gdyni

Sytuacje konfliktowe w szkole - sesja w Gdyni

Prowadzący: Zajęcia poprowadzą doświadczeni pedagodzy i mediatorzy: Katarzyna Stryjek, Marta Piernikowska, Marina Hulia.

Rodzaj: sesja naukowa / religijna / społeczna

Data: 2017.11.24 - 2017.11.25

Godzina: 09:00

Miejscowość: Gdynia

Ulica: Tatrzańska 35

Miejsce wydarzenia: Zespół Szkół Jezuitów

Strona internetowa: www.arrupe.org/wydarzenia/wydarzenie/125-sytuacje-konfliktowe-w-szkole-sesja-w-gdyni

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych. Jego celem jest zapoznanie uczestników z metodami przekuwania konfliktów w okazję do rozwoju szkolnej społeczności oraz wyposażenie ich w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach na poziomie relacji nauczyciele-uczniowie i nauczyciele-rodzice. Odpowiemy sobie między innymi na pytanie: Jak stworzyć solidarną wspólnotę uczniów w obliczu różnorodności przekonań oraz jak wychowywać ponad podziałami. Szkolenie zawiera zarówno elementy wykładowe jak i zajęcia warsztatowe.

Zajęcia poprowadzą doświadczeni pedagodzy i mediatorzy: Katarzyna Stryjek, Marta Piernikowska, Marina Hulia.

Dzięki naszym darczyńcom, uczestnicy ponoszą jedynie koszt bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 50 złotych. W sobotę zapewniamy ciepły posiłek oraz kawę i herbatę w przerwach.