żywa Wiara

ArtykułyZOBACZ WSZYSTKIE

Zgniłe owoce antykoncepcji

autor: bp Charles Pope

użytkownik: MRak z dnia: 2020-02-07

Antykoncepcja i antykoncepcyjna mentalność przyczyniły się do wielu nadużyć seksualnych i problemów związanych z zachowaniem czystości. Zwolennicy stosowania środków antykoncepcyjnych twierdzą, że nie istnieje żaden związek pomiędzy współżyciem seksualnym a posiadaniem dzieci. W rzeczywistości antykoncepcja dzieli to, co Bóg złączył. Sieje zamęt w kwestiach intymności seksualnej, małżeństwa i rodziny. W rezultacie wiele osób traktuje współżycie seksualne lekko i frywolnie, fałszywie wierzą, że cudzołóstwo nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji. Równocześnie należy podkreślić przyczynianie się cudzołóstwa do przedmiotowego traktowania kobiet.

Minęło ponad 50 lat od czasu ukazania się duszpasterskiej i prorockiej encykliki Humanae Vitae. W niej św. Paweł VI, papież, podtrzymał zakaz stosowania środków antykoncepcyjnych, który występował od samego początku istnienia Kościoła. Być może żadne nauczanie Kościoła Katolickiego nie wywołuje tyle szyderstw zarówno ze strony katolików i niekatolików. Wiele osób jest przekonanych, że zakaz stosowania antykoncepcji, który głosi Kościół Katolicki, jest:„oderwany od rzeczywistości”, „głupi” lub „jest jakimś żartem”.

Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus tak mówił o tych, którzy kpili sobie z Niego:

„Lecz z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: "Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili". Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: "Zły duch go opętał". Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije. a oni mówią: "Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników". A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny” (Mt 11,16-18).

Rzeczywiście mądrość jest usprawiedliwiona przez swe czyny. Czas zawsze pokaże, gdzie znajduje się mądrość i kto ma rację. Ponad 50 lat temu wielu katolików zaakceptowało stosowanie środków antykoncepcyjnych. Jakie są tego skutki? Najpierw zobaczymy „obietnice”, które przedstawili zwolennicy antykoncepcji. Następnie zapoznamy się z wizją papieża św. Pawła VI przedstawioną w encyklice Humanae Vitae. Na koniec zobaczymy fatalne skutki antykoncepcji.

Obietnice zwolenników antykoncepcji

Zwolennicy stosowania środków antykoncepcyjnych twierdzili, że antykoncepcja przyczyni się do:

a) szczęśliwszych małżeństw i niskiego wskaźnika rozwodów, ponieważ pary będą mogły współżyć bez ograniczeń i bez obawy przed nieplanowaną ciążą.

b) większego szacunku dla kobiet, ponieważ nie będą już „związane” z systemem reprodukcyjnym.

c) zmniejszenia wskaźnika aborcji ponieważ nie będzie obawy przed nieplanowaną ciążą.

d) zmniejszenia wskaźnika zachorowalności na choroby weneryczne, w tym AIDS (obecnie jest to obietnica, która jest głoszona przez zwolenników antykoncepcji).

Obawy i ostrzeżenia św. Pawła VI w encyklice Humanae Vitae

W swojej encyklice Ojciec Święty ostrzegał, że antykoncepcja będzie miała katastrofalne skutki, zarówno rodzinne i społeczne:

„Tego rodzaju postępowanie otwiera szeroką i łatwą drogę zarówno niewierności małżeńskiej, jak i ogólnemu upadkowi obyczajów. Nie trzeba też długiego doświadczenia, by zdać sobie sprawę ze słabości ludzkiej i zrozumieć, że ludzi - zwłaszcza młodych, tak bardzo podatnych na wpływy namiętności - potrzeba raczej pobudzać do zachowania prawa moralnego, a przeto wprost niegodziwością jest ułatwiać im samo naruszanie tego prawa. Należy również obawiać się i tego, że mężczyźni, przyzwyczaiwszy się do stosowania praktyk antykoncepcyjnych, zatracą szacunek dla kobiet i lekceważąc ich psychofizyczną równowagę, sprowadzą je do roli narzędzia, służącego zaspokajaniu swojej egoistycznej żądzy, a w konsekwencji przestaną je uważać za godne szacunku i miłości towarzyszki życia.

Trzeba wreszcie pilnie rozważyć i to, jak bardzo niebezpieczne możliwości przyznałoby się w ten sposób kierownikom państw, nie troszczącym się o prawa moralne. Któż mógłby wtedy obwinić władzę państwową o stosowanie w skali całego społeczeństwa takich rozwiązań, które przyznano by małżonkom jako godziwe w rozwiązywaniu problemów występujących w poszczególnych rodzinach? Któż zabroniłby rządcom państw propagować metody antykoncepcyjne, jeśli uznaliby je za skuteczniejsze, co więcej, nawet nakazywać ich stosowanie członkom społeczeństwa, ilekroć uważaliby to za konieczne? W ten sposób doszłoby do tego, że ludzie pragnący uniknąć trudności związanych z przestrzeganiem prawa Bożego w życiu indywidualnym, rodzinnym czy społecznym pozwoliłoby władzy państwowej ingerować w najbardziej osobiste i intymne sprawy małżonków” (Humanae Vitae 17).

Kto miał rację – zwolennicy antykoncepcji czy Kościół?

Przyjrzyjmy się faktom:

1. Antykoncepcja sprawiła, że wskaźnik rozwodów nie zmniejszył się.

W latach 70. wskaźnik rozwodów gwałtownie wzrósł. W rezultacie 50% małżeństw rozpadło się. W ostatnim czasie odnotowano niewielki spadek liczby rozwodów. Jednak rzeczywistą przyczyną jest to, że coraz mniej ludzi wstępuje w związek małżeński. Zawierają wolne związki, w których z łatwością zmieniają partnerów. Obecnie wskaźnik rozwodów wynosi 40%.

Zwolennicy antykoncepcji twierdzą, że rozwód jest skomplikowaną kwestią. To jest prawda. Jednocześnie ci ludzie twierdzą, że antykoncepcja sprawia, że małżeństwa są szczęśliwsze. Potem, kiedy są przedstawione mocne fakty, że antykoncepcja przyczynia się do zwiększenia wskaźnika rozwodów oczywistym staje się to, że są w błędzie. Jednak zwolennicy antykoncepcji twierdzą na swoją obronę, że rozwód jest skomplikowaną kwestią. Papież Paweł VI ostrzegał, że antykoncepcja przyczyni się do zwiększenia liczby rozwodów. To ostrzeżenie powstało w czasie, kiedy środki antykoncepcyjne zaczynały być powszechnie stosowane.

2.Wskaźnik aborcji gwałtownie wzrósł.

W 1973 roku zalegalizowano aborcję, której domagali się zwolennicy zabijania dzieci nienarodzonych. Potem przedstawiono mocne dowody, że antykoncepcja nie zmniejszyła tylko zwiększyła liczbę aborcji. Często zdarza się, że środki antykoncepcyjne zawodzą i dochodzi do nieplanowanej ciąży. Tym samym aborcja ostatecznym staje się „rozwiązaniem problemu”, jakim jest poczęcie nowego dziecka.

Św. Paweł VI przewidział, że upadek moralny stanie się powszechny wraz z stosowaniem antykoncepcji. To spowodowało zwiększenie liczby aborcji. Nie jest łatwo ustalić wskaźnika upadku obyczajów, ponieważ ludzie kłamią w tej dziedzinie. Z drugiej strony trzeba być osobą krótkowzroczną, aby nie zauważyć ogromnego upadku moralnego, wolnych związków, pornografii lub aborcji. Stosowanie antykoncepcji doprowadziło do tych rzeczy.

3.Antykoncepcja sprawiła, że kobiety są traktowane jak rzeczy.

Obecnie kobiety mogą łatwiej zrobić karierę niż w przeszłości. Jednak czy to jest prawdziwa miara godności osoby? Oczywistym jest to, że godność to coś więcej niż zdolność ekonomiczna lub utylitarna. Smutnym jest to, że współczesna kultura spycha macierzyństwo na margines.

Ojciec Święty przewidział, że kobiety staną się przedmiotami, służącymi do zaspokajania seksualnych żądz. Bycie żoną i matką zostało zepchnięte na boczny tor. Seksualna przyjemność dla mężczyzn stała się „siłą” kobiet. Obecnie mężczyźni regularnie wykorzystują kobiety pod względem seksualnym i dostają to, czego chcą. Wygląda na to, że wiele kobiet chętnie zgadza się na taki stan rzeczy. Jednak to mężczyźni mają satysfakcję, a kobiety są na straconej pozycji ponieważ zarażają się chorobami wenerycznymi lub zostają samotnymi matkami. W miarę upływu czasu stają się mniej atrakcyjne dla mężczyzn. W rezultacie nie mogą znaleźć odpowiedniego kandydata na męża. Czy naprawdę kobiety odniosły jakąś korzyść z powodu tej nowej moralności, która powstała na wskutek stosowania środków antykoncepcyjnych?

4.Antykoncepcja nie przyczyniła się do zmniejszenia wskaźnika chorób wenerycznych.

Liczba zakażeń chorobami przenoszonymi drogą płciową nie zmniejszyła się. W latach 70. i 80. nastąpił gwałtowny wzrost zachorowań na choroby weneryczne. Na początku lat 80. pojawił się AIDS. Liczba osób zarażonych na tą chorobę nadal rośnie. Gdzie w tym wszystkim jest obiecane „wyzwolenie” od tych chorób? Wszystko wskazuje na to, że środki antykoncepcje zachęcają do niemoralnych zachowań, które przyczyniają się do rozprzestrzeniania się chorób wenerycznych.

5. Antykoncepcja przyczyniła się do zwiększenia liczby ciąż wśród nastolatków, samotnych rodziców i wskaźnika biedy.

Główną przyczyną występowania biedy w wielu krajach zachodnich jest samotne macierzyństwo. Antykoncepcja prowokuje ludzi do swobody seksualnej. Często efektem jest nieplanowana ciąża w młodym wieku. Potem nastoletnie dziewczyny rodzą i samotnie wychowują dzieci bez ojców. Samotne matki stają się zależne od zasiłków lub opieki społecznej. Nie jest rzadkością to, że nie mają nawet środków do życia. Obecnie 80% domów, które znajdują się w podupadłej części śródmieścia w wielu miastach stanowią domostwa, zamieszkałe przez samotne matki. Samotne macierzyństwo lub ojcostwo prowadzi do biedy.

6. Antykoncepcja przyczynia się do spadku wskaźnika urodzeń.

Obecnie Europa, jaką znamy, wymiera. Jak tak dalej pójdzie to w przyszłości stanie się muzułmańskim kontynentem, ponieważ muzułmanie mają większe rodziny. Podobna sytuacja występuje w USA, gdzie wskaźnik urodzeń w społeczności białej lub afroamerykańskiej nie jest na poziomie, w którym pokolenie jest normalnie zastępowane. Dla Kościoła spadek liczby urodzeń przyczynia się do zamykania parafii i szkół parafialnych. Powoduje spadek liczby powołań kapłańskich i do życia konsekrowanego. Starzejąca się populacja nie jest w stanie zapewnić istnienia Kościoła. W jakimś stopniu imigracja przyczynia się do podtrzymania Kościoła. Jednak napływ ludności z zagranicy nie jest w stanie zatrzymać spadku liczby wiernych obecnych na mszy świętej. Oprócz tego w wielu kościołach przestaje działać wiele ruchów i stowarzyszeń.

Wnioski

Czas pokaże, gdzie znajduje się mądrość. Czego nauczyliśmy się w ciągu tych 50 lat od czasu zalegalizowania antykoncepcji? Po pierwsze nie spełniły się obietnice, które głosili zwolennicy antykoncepcji. Sytuacja nie zmieniła się na lepsze. Antykoncepcja zachęca do niemoralnych zachowań, a ich skutki są fatalne. Większość osób podchodzi z obojętnością do tych faktów: serca stały się twarde jak kamień, a umysły uśpione.

Biskup Charles Pope

Tłumaczenie z j.ang. na j.pol: Marcin Rak

Źródło: Catholic Voice 17-30 December issue 228. s.12-13.

zobacz powiązane artykuły

Komentarze (0)

Portal zywawiara.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy i wypowiedzi zamieszczanych przez internautów. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Powiązane artykuły

Antykoncepcja – trucizna ciała i duszy

Antykoncepcja – trucizna ciała i duszy

autor: ksiądz Michael Giesler

Kiedy Barack Obama sprawował urząd prezydenta USA setki katolickich instytucji w tym kraju pozwało do Sądu Najwyższego jego administrację. Kwestionowano zgodność ustawy zdrowotnej Obama Health Care...

dodano: 2019-01-12 MRak
Komentarzy (0)
Dlaczego NIE antykoncepcji?

Dlaczego NIE antykoncepcji?

autor: dr Wanda Półtawska

Gościem kolejnej katechezy audiowizualnej w Bazylice OO. Bernardynów była dr Wanda Półtawska, lekarz medycyny w zakresie psychiatrii, wybitny znawca zagadnień bioetycznych i nauczania Kościoła...

dodano: 2014-11-21 Admin
Komentarzy (0)
Antykoncepcja spustoszyła moją seksualność

Antykoncepcja spustoszyła moją seksualność

autor: Anonimowa kobieta

Myślałam sobie tak: "Wprawdzie współżycie seksualne jest zarezerwowane dla małżeństwa, ale można współżyć z tym mężczyzną, z którym potem założy się rodzinę". Wtedy nie rozumiałam pełnej piękności...

dodano: 2018-11-13 MRak
Komentarzy (0)
Chciałam być postępowa

Chciałam być postępowa

autor: Juliana Davis

Antykoncepcja krzywdzi kobiety. Jednak nasz Bóg jest Ojcem miłosierdzia, który wybacza i uwalnia nas z mocy grzechu tak, abyśmy otwarli się na jego łaskę. Matka Boska była wolna od grzechu...

dodano: 2018-07-17 MRak
Komentarzy (0)
Jezus zmienił moją beznadziejność w radość

Jezus zmienił moją beznadziejność w radość

autor: Katheleen Laplante

Jestem katoliczką, która niczego nie pragnie poza Jezusem Chrystusem. Mój zbawiciel zamienił moją beznadziejność w radość. Moje życie, które w przeszłości było piekłem, stało się drogą prowadzącą...

dodano: 2019-08-26 MRak
Komentarzy (0)
Nigdy więcej antykoncepcji

Nigdy więcej antykoncepcji

autor: Catherine

Utrata mojego nienarodzonego dziecka okazała się punktem zwrotnym. Tego było za wiele. Stanowczo powiedziałam mojemu mężowi: - Nigdy więcej antykoncepcji! Jeśli będziesz stosował prezerwatywy to...

dodano: 2019-01-22 MRak
Komentarzy (0)
Odwrócenie serca

Odwrócenie serca

autor: Steve Harmon

Kiedy podjęliśmy decyzję o stosowaniu antykoncepcji, to tym samym wyrzuciliśmy Jezusa z naszego małżeństwa. Efektem tej decyzji był brak intymności i bliskości między mną a moją żoną, a także...

dodano: 2018-11-27 MRak
Komentarzy (0)
Spowiedź uświadomiła mi zło antykoncepcji

Spowiedź uświadomiła mi zło antykoncepcji

autor: Aimee

Pragnę, aby ta prawda dotarła do wielu osób: rezultatem stosowania antykoncepcji hormonalnej jest śmierć nienarodzonego dziecka w łonie matki. Proszę, nie wierzcie w kłamstwa, związane ze...

dodano: 2020-01-06 MRak
Komentarzy (0)
Zabiłam troje dzieci stosując antykoncepcję

Zabiłam troje dzieci stosując antykoncepcję

autor: Marilyn Frances Prouty

36 lat temu zabiłam troje dzieci stosując antykoncepcję. Potem przez trzydzieści lat cierpiałam z powodu bólu, poczucia winy i żalu za to, co zrobiłam.

dodano: 2020-06-08 MRak
Komentarzy (0)
Zabiłam dwoje dzieci stosując spiralę

Zabiłam dwoje dzieci stosując spiralę

autor: Elizabeth

Wkładka domaciczna, popularnie zwana spiralą, jest środkiem poronnym. Wiele dzieci nienarodzonych ginie z powodu jej stosowania. Modlę się, aby inne małżeństwa, które nieświadomie zabiły swoje...

dodano: 2018-07-24 MRak
Komentarzy (0)
Zażywałam środki antykoncepcyjne- teraz tego żałuję

Zażywałam środki antykoncepcyjne- teraz tego żałuję

autor: Johnna

Nazywam się Johnna i pochodzę ze Stanów Zjednoczonych. Obecnie jestem 36 letnią katoliczką i matką trójki dzieci, która teraz praktykuje naturalne metody planowania rodziny. Mój żal nie dotyczy...

dodano: 2013-06-23 Admin
Komentarzy (0)
Antykoncepcja prawie zniszczyła moje małżeństwo

Antykoncepcja prawie zniszczyła moje małżeństwo

autor: Melissa

Po krótkim czasie zauważyłam skutki uboczne stosowania tej pigułki antykoncepcyjnej, o których nikt mi nie powiedział. Miałam dziwne wahania nastroju. Czułam się tak, jakbym była na karuzeli....

dodano: 2021-02-23 MRak
Komentarzy (0)